Přínosy Bojovníčka pro děti

Při zvažování mimoškolních aktivit a sportů pro Vaše dítě je důležité zvážit mnoho věcí, zejména zamýšlené přínosy. Bojové umění může být skvělou aktivitou, ke které můžete své děti přivést z celé řady důvodů, které vůbec nemusí souviset s bojem.

Níže jsou některé z nich uvedeny.

 

Učení se respektu a dovednosti naslouchat – respektování instruktora nebo učitele je důležitou součástí bojových umění. Děti budou muset poslouchat a řídit se pokyny, aby se naučily nové pohyby a dovednosti. Na trénincích se děti setkají i s rozdílnou kulturou, ze které bojové umění vychází a učí se respektovat a akceptovat kulturní odlišnosti. V našem oddílu k tomu využíváme poučné příběhy o bojových uměních, u kterých se děti učí poslouchat, přemýšlet, porozumět i interpretovat.  

 

Budování zdravého sebevědomí a sebedůvěry – učení se novým dovednostem zvyšuje sebevědomí a sebedůvěru dětí. Budou také muset spolupracovat s ostatními dětmi na tréninku, a dokonce předvádět své dovednosti před spolubojovníky při předváděcích akcích nebo na zkouškách.

Když se dítě na trénincích naučí novou dovednost, má fyzické ověření, že technika v praxi funguje. Dostává tak okamžitou zpětnou vazbu a cítí zasloužený úspěch. Uznání od učitele a od kolektivu podporuje a upevňuje chuť pokračovat. Mnoho vysloveně ostýchavých dětí u nás už doslova rozkvetlo.

 

Práce na stanovování cílů a sebezdokonalování – většina druhů bojových umění má systém pásků nebo hodnocení, kterým se děti propracovávají, což znamená, že jsou odměňovány za své cvičení a zvládnutí dovedností. Zaměření se na cíl, jako je získání nového technického stupně nebo pásku, je skvělým způsobem, jak se naučit stanovovat cíle a motivovat se. V našem oddílu pořádáme na podporu sebezdokonalování speciální akce, které děti motivují budovat a denně udržovat správné návyky. Děti jsou následně odměněny nejen novým správným návykem, ale také hmotnou odměnou.

 

Učení se pokoře a preciznosti – skromné chování, nesobeckost, uvědomění si vlastních rezerv a limitů, jednání s respektem k ostatním, uvědomění si zájmů vlastních i ostatních lidí…atd. to vše je přítomno v DNA japonských bojových umění. Stejně jako fenomén neustálého postupného zlepšování se, což se například projevuje při neustálém precizování technik. Po vštípení si těchto zásad se tyto dovednosti pak projevují ve všech oblastech života a přinášejí úspěch.

 

Podpora týmové práce a sounáležitosti – i když se bojová umění obvykle provozují individuálně, spolupráce je stále důležitou součástí cvičení. Práce ve dvojicích se často využívá při výuce, sparingu nebo při nácviku pohybů. Kolektivní hry podporují sounáležitost ke skupině a ochotu si pomáhat a společně komunikovat. Členství v klubu také vytváří pocit vzájemnosti a nezřídka přináší i celoživotní přátelství.

 

Učení se disciplíně – vstupem do skupiny dětí, které již praktikují bojové umění, se nově příchozí přirozeně podřídí řádu, který na tréninku panuje z důvodu ochrany zdraví všech zúčastněných. Zjistí, kde je jejich místo v rámci skupiny dle jejich dovedností, jsou začleněny do technických kategorií podle barvy pásku, případně množství proužků. Děti se naučí ukáznit. Učí se sebezapření a časem zjistí, jak se lépe ovládat. Pokročilejší se naučí i snášet určitou míru bolesti bez toho, aby jim to vadilo.

 

Být aktivní a zklidnit se – jednou z nejzřejmějších výhod bojových umění pro děti je samozřejmě to, že zahrnují složku fyzické aktivity. Nejenže se vaše dítě bude hodně hýbat, ale bude také přirozeně rozvíjet svou sílu, rychlost, ohebnost a vytrvalost. Zlepší si i své reflexy. Bojová umění jsou aktivitou zaměřující se na komplexní koordinaci celého těla. V určitých fázích tréninku se děti naučí naopak rychle vědomě zklidnit a soustředit se.

 

Fyzická aktivita v bezpečném prostředí – pokud máte dítě, které rádo bouchá, kope, válí se nebo zápasí, bojová umění nabízejí bezpečné prostředí, ve kterém se tomu může věnovat. Děti se naučí, jak se bouchá do lap či pytlů, jak bezpečně spadnout vpřed, do boku i vzad, jak se střetu vyhnout, jak napadení uhnout, případně jak blokovat cizí údery nebo kopy. Je to mnohem bezpečnější než cvičit na svých sourozencích na podlaze v obýváku!

 

Naučí se řešit konflikty – možná si myslíte, že bojová umění jsou hlavně o boji, ale ve většině případů je to přesně naopak. Zaměřujeme se na sebeobranu a nepodporujeme souboje mezi dětmi. Nácviky technik jsou kontrolované, vysvětlení detailů a principů technik je přiměřené úrovni a věku žáků, vždy však vyplývá z hlubokého poznání učených technik. Určité zápolení, které děti přirozeně baví má většinou formu her, či provádění úpolových technik. Konečným cílem bojových umění je naučit děti mírumilovným, nenásilným dovednostem řešení konfliktů a pomoci jim vypracovat vzorce chování, jak se vyhnout fyzickým potyčkám.

 

Ubrání se – pokud selžou veškeré pokusy vyhnout se fyzickému střetu, nastoupí naučené reflexní reakce a techniky, které jim pomohou přiměřeně zareagovat, odvrátit útok a dostat se do bezpečí.

 

Bojovníček má dětem rozhodně co nabídnout. Přivádí je k aktivitě a učí sebejistotě, mírumilovnosti i soustředěnosti. Navíc, pokud si ho dítě zamiluje, může ve cvičení pokračovat i v dospělosti, s minimálně stejnými přínosy…